می 12, 2021

یونولیت کرومیت فشرده استاندارد

یونولیت کرومیت فشرده استاندارد

یونولیت کرومیت فشرده استاندارد به منظور استفاده به عنوان تیرچه کرومیت استفاده می شود و در ابعاد مختلف با چگالی متفاوت تولید می شود . سازمان استاندارد ساختمانی تنها یونولیت

مشاهده »