یونولیت استوانه پل سازی به منظور کاهش مصرف بتن و مصالح ساختمانی، از این نوع یونولیت استفاده می شود و و می توان فضاهای خالی را با آن پر کرد. یونلیت جهت پل سازی معمولا قطری بین 20 تا 90 سانتی متر دارد که ایده آل ترین اندازه برای این منظور یونولیت استوانه ای در قطر 90 سانت با طول 2 متر می باشد.

یونولیت استوانه پل سازی

Register to read more...

ممکن است حدس زده باشید که یونولیت یا پلاستوفوم وال پست به عنوان نگهدارنده دیوار به کار می روند. چراکه از نامش پیداست.

به طور دقیق تر می توان گفت وال پست  که یک کلاف می باشد در طول دیوارها نصب شده و باعث یکپارچه شدن دیوار می شوند. کار این وال پست ها این است که دیوار ها را با اسکلت ساختمان درگیر کند تا از این طریق باعث استحکام دیوار ساختمان شوند.

یونولیت وال پست

Register to read more...

یونولیت یا پلاستوفوم ورق ساختمانی چه کاربردهایی دارد؟  یونولیت یا پلاستوفوم ورق ساختمانی یکی از انواع یونولیت می باشد، که در اثر فرآیند پتروشیمی حاصل شده استیونولیت یا پلی استایرن انبساطی گرانولی سفید می باشد که در زمان تولید گاز پنتان حل نشده در آن حبس می شود. پلی استایرن انبساطی بعد از اینکه یک بار پخته می شود توسط حرارت ناشی از بخار آب تشکیل می شود.

یونولیت یا پلاستوفوم ورق ساختمانی چه کاربردهایی دارد؟

Register to read more...

یونولیت عایق رطوبتی نوعی ماده سفید رنگ و جامد است که عایق رطوبت، دما و صداستاین ماده برای اولین بار تسوط آلمان های نازی ساخته شد. آن ها برای ساختن نوعی پل شناور از آن ها استفاده کردندیونولیت عایق رطوبتی با اینکه ماده ای سبک است. اما قابلیت های زیادی دارد.

یونولیت عایق رطوبتی

Register to read more...