معرفی و کاربرد یونولیت معمولی - ماده سفید رنگ که اولین بار توسط آلمان های نازی به عنوان کمربند شنا برای گذشتن از رودخانه استفاده شد یونولیت یا پلاستوفوم معمولی نام دارداین ماده پر کاربرد از دانه های پلی استایرن به وجود می آید. پلی استایرن تحت یک سری فرآیند پتروشیمی به شکل یونولیت در می آید.

معرفی و کاربرد یونولیت معمولی

Register to read more...

یونولیت یا پلاستوم عایق - پلی استایرن انبساطی یا EPS که در ایران آن را با نام های یونولیت یا پلاستوم عایق می شناسند، ماده سفید رنگ و متخلخل و سبکی ست. از یونولیت معمولا در بسته بندی یا عایق سازی استفاده می شود.

یونولیت ها معمولا عایق صدا، حرارت و دما هستند.

یونولیت یا پلاستوم عایق

Register to read more...

استفاده از یونولیت و پلاستوفوم ورقی ۲۰سانتی در صنایع مختلف - برای تولید یونولیت و پلاستوفوم ورقی ۲۰سانت از پروپان استفاده می کنند این ماده با استفاده از فرآیند پتروشیمی به ماده جامدی در می آید که آن را با نام یونولیت یا آکاسیف می شناسند. در واقع یونولیت نام شرکتی ست که در ایران برای اولین بار به تولید پلی استایرن انبساطی مشغول بود. اما امروزه که مردم این را فهمیده اند، همان نام پلی استایرن انبساطی یا پلاستوفوم را بر روی آن گذاشته که نام اصلی این ماده نیز همین می باشد.

Register to read more...

 

پلاستوفوم ورقی ۱۵سانتی چیست و چه کاربردهایی دارد؟ با توجه به نوع ساخت و تولید پلاستوفوم ورقی ۱۵سانتی از پلی استایرن انبساطی توسط فرآیندهای پتروشیمی، این محصول کاربردهای زیادی در زندگی روزمره، ساختمان سازی، ماکت سازی، سردخانه ها و دیگر صنایع دارد.

یونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتییونولیت و پلاستوفوم 15 سانتی

Register to read more...