قیمت یونولیت (پلاستوفوم) دیواری 

قیمت یونولیت (پلاستوفوم)  دیواری را باید با ضخامت و چگالی مربوطه جستجو نمود :

ضخامت یونولیت (پلاستوفوم) عموما بشرح ذیل میباشد :

 

قیمت یونولیت  (پلاستوفوم)  دیواری با ضخامت 2 سانت که اصطلاحا قیمت یونولیت دیواری 2 سانت مینامند

قیمت یونولیت (پلاستوفوم)  دیواری با ضخامت 3 سانت که اصطلاحا قیمت یونولیت دیواری 3 سانت مینامند

قیمت یونولیت (پلاستوفوم)  دیواری با ضخامت 5 سانت که اصطلاحا قیمت یونولیت دیواری 5 سانت مینامند

قیمت یونولیت (پلاستوفوم)  دیواری با ضخامت 10 سانت که اصطلاحا قیمت یونولیت دیواری 10 سانت مینامند

قیمت یونولیت (پلاستوفوم) دیواری با ضخامت 15 سانت که اصطلاحا قیمت یونولیت دیواری 15 سانت مینامند

قیمت یونولیت (پلاستوفوم)  دیواری با ضخامت 20 سانت که اصطلاحا قیمت یونولیت دیواری 20 سانت مینامند

 

و چگالی یا دانسیته یا فشردگی یونولیت (پلاستوفوم) عموما بشرح ذیل میباشد :

 

قیمت یونولیت  (پلاستوفوم) دیواری با چکالی پایین عموما با دانسیته و چگالی 6 الی 8 که به اصطلاح یونولیت ( پلاستوفوم ) ساختمانی میگویند و ترکیبی از مواد خالص و ناخالص زباله ای و آسیابی میباشد 

 

قیمت یونولیت  (پلاستوفوم) دیواری با چگالی و دانسیته نیمه فشرده مواد خالص از دانسیته 10 الی 25 میتوان جستجو کرد 

قیمت یونولیت  (پلاستوفوم) دیواری با دانسیته و چگالی فشرده مواد خالص از چگالی و دانسیته 25 الی 40 میتوان نامید و جستجو کرد 

قیمت یونولیت  (پلاستوفوم) دیواری با دانسیته و چگالی فوق فشرده مواد خالص از چگالی و دانسیته 40 الی 80 میتوان نامید و جستجو کرد

لطفا جهت کسب و تبادل اطلاعات بیشتر با مجموعه ایران یونولیت تماس و ارتباط برقرار فرمایید . با تشکر

 

آشنایی بیشتر با ایران یونولیت

بنام خداوندی که بخشندگیش بی اندازه و مهربانیش همیشگیست.

مجموعه تولیدی صنعتی ایران یونولیت با سهامی خاص افتخار تولید یونولیت و پلاستوفوم در راستای فرمایش مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال دارد.

همکاری شرکتها و برندهای معتبر ایرانی و تداوم همکاری با این شرکتها نمونه صداقت و پشتوانه ما میباشد.

خواهشمند است جهت تبادل اطلاعات و نوع در خواست خود از طریق راههای تماس با ما ارتباط برقرار فرمایید.